packages

starter’s essentials

TYPEOMSCHRIJVINGDUURPRIJS
CORPORATEAdvies over de rechtsvorm

Bijstand bij het oprichten van de vennootschap

Opstellen van statuten
Geschatte duur : 15 uur waarvan: 12 uur gefactureerd (3 uur gratis)Forfaitaire prijs van 1.800 EUR HVTA (exclusief BTW) – Voorkeurtarief van 150 EUR/uur

starter’s tech

TYPEOmschrijvingDUURPRIJS
IP/ITAdvies over de bescherming van persoonsgegevens

Opstellen van licentiecontracten of overdracht van rechten

Opstellen van IT- contracten en dienstenovereenkomsten
Wordt per geval besproken20 eerste uren – voorkeurtarief van 180 EUR/uur (exclusief BTW)

+ 3 uur gratis

starter’s fund raising

TYPEOMSCHRIJVINGTIJDPRIJS
TAXFiscaal advies (« Startup Tax Shelter »): analyse op maat van juridische vereisten t.a.v. start-ups en investeerders om gebruik te maken van de fiscale aftrek.Geschatte duur : 10 uur – gefactureerd 8 uur (2 uur gratis)Forfaitaire prijs van 1.440 EUR HVTA exclusief BTW – voorkeurtarief van 180 EUR/uur
TYPEOMSCHRIJVINGDUURPRIJS
CORPORATEJuridisch advies bij fondsen werving, kapitaalverhoging (inbreng in natura of in speciën), uitgifte van obligaties, (converteerbaar of niet, achtergesteld of niet, etc.), gemengde operaties. Wordt per geval besproken

Geschatte duur : 15 uur - gefactureerd 12 uur (3 uur gratis)
Voorkeurtarief van 180 EUR/uur (exclusief BTW)

Opgelet: vaak wordt bij deze operaties ook beroep gedaan op notarissen en boekhouders. Dit voorstel betreft alleen onze prestaties, maar omvatten niet de honoraria van notarissen en boekhouders.
TYPEOMSCHRIJVINGDUURPRIJS
CORPORATE (vervolg)Opstellen van (nieuwe) aandeelhoudersovereenkomsten, herzien van statuten, (eventueel) managementovereenkomst. Geschatte duur : 15 uur tot 30 uurVoorkeurtarief van 180 EUR/uur (exclusief BTW)