packages

starter’s essentials

TYPEOMSCHRIJVINGDUURPRIJS
CORPORATEAdvies over de rechtsvorm

Bijstand bij het oprichten van de vennootschap

Opstellen van statuten
Geschatte duur : 15 uur waarvan: 12 uur gefactureerd (3 uur gratis)Forfaitaire prijs vanaf 1.800 EUR (exclusief BTW) – Voorkeurtarief van 150 EUR/uur

starter’s fund raising

TYPEOMSCHRIJVINGTIJDPRIJS
TAXFiscaal advies (« Startup Tax Shelter »): analyse op maat van juridische vereisten t.a.v. start-ups en investeerders om gebruik te maken van de fiscale aftrek.Geschatte duur : 10 uur – gefactureerd 8 uur (2 uur gratis)Forfaitaire prijs vanaf 1.440 EUR exclusief BTW – voorkeurtarief van 180 EUR/uur
TYPEOMSCHRIJVINGDUURPRIJS
CORPORATEJuridisch advies bij fondsen werving, kapitaalverhoging (inbreng in natura of in speciën), uitgifte van obligaties, (converteerbaar of niet, achtergesteld of niet, etc.), gemengde operaties. Wordt per geval besproken

Geschatte duur : 15 uur - gefactureerd 12 uur (3 uur gratis)
Voorkeurtarief van 180 EUR/uur (exclusief BTW)

Opgelet: vaak wordt bij deze operaties ook beroep gedaan op notarissen en boekhouders. Dit voorstel betreft alleen onze prestaties, maar omvatten niet de honoraria van notarissen en boekhouders.
TYPEOMSCHRIJVINGDUURPRIJS
CORPORATE (vervolg)Opstellen van (nieuwe) aandeelhoudersovereenkomsten, herzien van statuten, (eventueel) managementovereenkomst. Geschatte duur : 15 uur tot 30 uurVoorkeurtarief van 180 EUR/uur (exclusief BTW)